Το τμήμα κουφωμάτων της εταιρίας Πετράνη έδωσε το παρών στη έκθεση Domicatec Δόμηση και Ανακαίνιση και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για ότι έχει σχέση με τα κουφώματα(Αερισμός – Αεροδιαπερατότητα – Αντικατάσταση Κουφωμάτων – Αντοχή στην Ανεμοπίεση – Ενεργειακά Κουφώματα – Ενεργειακό Τζάμι – Ποιότητα Κουφωμάτων κ.α.)