Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα κεντρικά της εταιρίας μας στα τηλέφωνα 2432077950,2432077822