Το ρολλό γκαραζόπορτας αποτελείται από:

Κουτί Επικαθήμενο 32*32 ( Το κουτί έχει την δυνατότηα να τοποθετηθεί και σαν εξωτερικό)

Φύλλο προφίλ διέλασης αλουμινίου 7.5 ,

Κανάλι γκαραζόπορτας 9.5mm με διπλό βουρτσάκι ,

Κατωκάσι γκαραζόπορτας με λάστιχο ,

Μοτέρ SOMFY με  μανιβέλλα χειροκίνησης ( σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μπορέσει να δουλέψει το ρολλό  ) & κουτί ασφάλισης (σε περίπτωση που η μανιβέλλα είναι από έξω να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος για να μην μπορεί να παραβιαστεί. )

Κατηγορίες