Στο διεθνἐς εκθεσιακὀ κἐντρο Θεσσαλονἰκης βρἐθηκε χθες 18/2 σὐσσωμο το προσωπικὀ της εταιρἰας ΠΕΤΡΑΝΗ ώστε να περιηγηθεἰ και να ενημερὠθει στη διεθνἠς ἐκθεση δομικὠν υλικὠν INFACOMA2012.