Τη διεθνἠς ἐκθεση τεχνολογἰας κατασκευὠν και υλικὠν δὀμησης ’’PROJECT QATAR 2012’’ στη Doha exhidition centre στο Qatar.

επισκἐφτηκε ο κ’ Ι. Πετρἀνης με μἐλη του προσωπικοὐ του ώστε να ενημερωθοὐν  για τα νἐα υλικἀ και τις καινοὐργιες τἀσεις οσον αφορἀ τα κουφὠματα.