Τα διπλά τζάμια αποτελούν συνδυασμό δύο τζαμιών τα οποία έπειτα από συγκεκριμένη επεξεργασία αποκτούν θερμομονωτική και ηχομονωτική συμπεριφορά.
H εταιρία μας κατασκευάζει διπλούς υαλοπίνακες, χρησιμοποιώντας υλικά άριστης ποιότητας από αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οίκους και αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των τεχνικών της.
Η σφράγιση των διπλών υαλοπινάκων που χρησιμοποιούμε στα κουφώματά μας διασφαλίζει την στεγανότητα και την αντοχή του διπλού υαλοπίνακα σε αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες. Επιπλέον ο ξηρός αέρας που είναι εγκλωβισμένος στο διάκενο μεταξύ των δύο υαλοπινάκων μπορεί να αντικατασταθεί με αέριο, όπου μειώνεται η μετάδοση θερμότητας λόγω συναγωγής, με σημαντική βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου θερμομονωτικού διπλού υαλοπίνακα.