Τα νέας γενιάς αυτά τζάμια, λόγω της επίστρωσης μικροσκοπικών οξειδίων στη μία πλευρά τους δεν επιτρέπουν τη μεταφορά θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού μας ή και αντίστροφα.

Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μία πρώτη μόνωση του σπιτιού, η οποία μειώνει κατακόρυφα τις απώλειες προς το περιβάλλον κι επομένως μειώνει τις ανάγκες μας σε θέρμανση και την κατανάλωση του καυσίμου που έχουμε επιλέξει για τη θέρμανσή μας. O ξηρός αέρας που είναι εγκλωβισμένος στο διάκενο μεταξύ των δύο υαλοπινάκων μπορεί να αντικατασταθεί με αέριο, όπου μειώνεται η μετάδοση θερμότητας λόγω συναγωγής