Ιδανική λύση είναι  Υαλοπίνακας triplex 3+3 διάφανου - 16mm διάκενο με πλήρωση αερίου argon και υαλοπίνακα 4mm sunnergy τρίτης γενιάς.

Έτσι πετυχαίνουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρείς υαλοπίνακες δηλαδή ένα τριπλό ενεργειακό τζάμι εφόσον βέβαια υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί στο πλαίσιο.   .(Ug=0,5W/(m2.K) και αν το ένα από τα τρία γυαλιά είναι τρίπλεξ (δύο γυαλιά με ενδιάμεση πλαστική μεμβράνη) τότε τα αποτελέσματα είναι απίστευτα.. Επιπλέον ο ξηρός αέρας που είναι εγκλωβισμένος στο διάκενο μεταξύ των δύο υαλοπινάκων μπορεί να αντικατασταθεί με αέριο, όπου μειώνεται η μετάδοση θερμότητας λόγω συναγωγής, με σημαντική βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου θερμομονωτικού διπλού υαλοπίνακα.